Wpływ elektrowni wiatrowych na klimat - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ elektrowni wiatrowych na klimat

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki na świecie, przeanalizowano prognozy rozwoju energetyki na najbliższe lata i w tym kontekście dosyć szczegółowo omówiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Praca nie ma charakteru polemiki z przywołanymi w jej treści wynikami badań zespołów naukowych, jednakże autorzy zamieścili odniesienia do takowych polemik. Praca nie podejmuje także zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy systemu elektroenergetycznego. Stwierdzono, że elektrownie wiatrowe przyczyniają się do lokalnego wzrostu temperatury w miejscu ich zainstalowania, a także do wzrostu opadów. Charakter tego zjawiska (pozytywny, negatywny) w kontekście globalnego ocieplenia jest na razie przedmiotem badań wielu uczonych. Oddziaływanie źródeł odnawialnych jest znacząco mniejsze niż źródeł konwencjonalnych.

Autorzy (6)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 77 - 83,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Hyrzyński R., Janusz B., Jaroszewska M., Paweł Z., Gotzman S., Froissart M.: Wpływ elektrowni wiatrowych na klimat// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., iss. 2 (2019), s.77-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 286 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi