Wpływ emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO), na jakość powietrza w pomieszczeniach wnętrz - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO), na jakość powietrza w pomieszczeniach wnętrz

Abstrakt

Na jakość powietrza w pomieszczeniach wnętrz (ang. Indoor Air Quality, IAQ) mają wpływ zarówno czynniki fizyczne (np. hałas, temperatura, wilgotność powietrza) jak i czynniki chemiczne (m.in. Lotne Związki Organiczne, LZO) oraz biologiczne (np. mikroorganizmy). W przypadku czynników chemicznych, istotną grupę związków stanowią głównie LZO (np. węglowodory aromatyczne, alifatyczne). Ponad połowa emisji tych związków pochodzi z materiałów budowlanych i wykończeniowych. W pracy zastosowano metodykę badań, w której do kontroli poziomu emisji LZO zastosowano test Microtox.Celem pracy była próba poszukiwania odpowiednich narzędzi diagnostycznych w celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach wnętrz, ograniczenia źródeł emisji LZO. Dodatkowo przedstawiono identyfikację substancji emitowanych z analizowanych materiałów w oparciu o analizę widm masowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Higieny i Epidemiologii nr T. 91,
ISSN: 1895-4316
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wilma K., Szychowska K., Gałęzowska G., Wolska L.: Wpływ emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO), na jakość powietrza w pomieszczeniach wnętrz// Problemy Higieny i Epidemiologii. -Vol. T. 91., nr. nr 3 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi