WPŁYW GENERACJI ROZPROSZONEJ NA STRATY MOCY CZYNNEJ W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH WN I SN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW GENERACJI ROZPROSZONEJ NA STRATY MOCY CZYNNEJ W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH WN I SN

Abstrakt

W referacie przedstawiono wpływ lokalizacji generacji rozproszonej na pracę sieci dystrybucyjnej WN i SN. W przypadku sieci SN rozpatrzono przypadki lokalizacji źródła blisko GPZ oraz w głębi sieci z uwzględnieniem jej topologii: sieć promieniowa oraz dwustronnie zasilana. Rozpatrzono również aspekty wpływu źródeł na rozpływy mocy, straty mocy, poziomy napięć oraz pracę regulatora transformatora w GPZ. W przypadku sieci WN przeanalizowano zagadnienia wpływu pracy źródła na poziomy napięć w pobliżu miejsca przyłączenia, straty oraz przepływy mocy czynnej i biernej pomiędzy sieciami NN i WN.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VII Konferencja Naukowo-Techniczna Straty Energii Elektrycznej w Sieciach Elektroenergetycznych strony 19 - 28
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Czapp S., Sarnicki M., Tarakan B., Tarakan K., Zajczyk R.: WPŁYW GENERACJI ROZPROSZONEJ NA STRATY MOCY CZYNNEJ W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH WN I SN // VII Konferencja Naukowo-Techniczna Straty Energii Elektrycznej w Sieciach Elektroenergetycznych/ : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2016, s.19-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi