Wpływ glikoli i styrenu na właściwości nienasyconych poli(estro-eterouretanów) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ glikoli i styrenu na właściwości nienasyconych poli(estro-eterouretanów)

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące syntezy i właściwości poli(estro-eterouretanów) otrzymywanych z nienasyconych prepolimerów uretanowych, uzyskanych z oligo(alkilenoestro-etero)dioli, syntetyzowanych z użyciem dwóch różnych glikoli oraz diizocyjanianu 4,4'-difenylometanu i poddawanych reakcji sieciowania ze styrenem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kucińska-Lipka J., Balas A.: Wpływ glikoli i styrenu na właściwości nienasyconych poli(estro-eterouretanów)// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi