Wpływ glikolu etylenowego na wielkość kryształów węglanu wapnia strącanych w reaktorze typu airlift - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ glikolu etylenowego na wielkość kryształów węglanu wapnia strącanych w reaktorze typu airlift

Abstrakt

Prowadzono precypitację węglanu wapnia w reakcji ditlenku węgla z wodorotlenkiem wapnia w obecności glikolu etylenowego. Zaobserwowano, że przeciętna wielkość kryształów CaCO3 w punkcie końcowym precypitacji malała od około 4x10^-6 m do 2,8x10^-6 m, o ile stężenie glikolu etylenowego w mieszninie reakcyjnej wzrastało od 0 do 15% obj. Natomiast wzrost stężenia glikolu do 20% obj. skutkował wzrostem kryształów CaCO3.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 53 - 54,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Konopacka-Łyskawa D., Kawalec-Pietrenko B.: Wpływ glikolu etylenowego na wielkość kryształów węglanu wapnia strącanych w reaktorze typu airlift// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. nr 3 (2010), s.53-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi