Wpływ gospodarki komunalnej obszarów wiejskich na jakość wód Morza Bałtyckiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ gospodarki komunalnej obszarów wiejskich na jakość wód Morza Bałtyckiego

Abstrakt

Celem pracy była analiza danych dotyczących zlewni Morza Bałtyckiego oraz wykonanie przeglądu literatury i przedstawienie badań własnych dotyczących gospodarki ściekowej głównie na terenach wiejskich. Morze Bałtyckie jest prawie całkowicie zamknięte. W każdym roku tylko 3% objętości wody ulega wymieniane. Z tego powodu jest bardzo podatne na eutrofizacje. Dodatkowo gospodarka wodno-ściekowa na obszarach niezurbanizowanych jest niezrównoważona. Ze względu na rozproszoną zabudowę polskiej wsi oczyszczalnie przydomowe wydają się alternatywą, aby rozwiązać problemy gospodarki ściekowej w Polsce i spowodować poprawę jakości wód Bałtyku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Prawne i Organizacyjne Aspekty Ochrony Środowiska w Zlewni Morza Bałtyckiego strony 81 - 90
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H.: Wpływ gospodarki komunalnej obszarów wiejskich na jakość wód Morza Bałtyckiego// Prawne i Organizacyjne Aspekty Ochrony Środowiska w Zlewni Morza Bałtyckiego/ ed. Lemński Jan, Zabawa Sergiusz Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych , 2013, s.81-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 113 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi