Wpływ imperfekcji wykonawczych na stan naprężeń w płaszczu stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ imperfekcji wykonawczych na stan naprężeń w płaszczu stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej.

Abstrakt

Powstanie imperfekcji w geometrycznych konstrukcjach inżynierskich jakimi są zbiorniki magazynowe dużej pojemności jest nieuniknione podczas wykonanawstwa robót budowlano montażowych. W pracy podjęto próbę oszacowania wływu imperfekcji geometrycznych kształtu powłoki walcowej powstałych w fazie wykonawstawa konstrukcji na stan rozkładu naprężeń. Analizy wykonane zostały dla 13 zbiorników magazynowych z dachami pływającymi o pojemności V=50.000 m3. Dla porównań wykonano analizy numeryczne powłok testowych z wyizolowanymi, pojedynczymi wadami geometrycznymi oraz przeprowadzono terenowe badania tensometryczne na rzeczywistym zbiorniku o pojemności V=12.000 m3, którego deformacje były znaczące. Analizy numeryczne wykonano przy wykorzystaniu komercyjnego pakietu obliczenioego MSC/Nastran.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi