Wpływ integracji gospodarczej i walutowej na rynek pracy w Polsce - wybrane zagadnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ integracji gospodarczej i walutowej na rynek pracy w Polsce - wybrane zagadnienia

Abstrakt

W opracowaniu poddano analizie z jednej strny rolę włączenia Polski w struktury gospodarcze UE, z drugiej zaś wpływ przygotowań do udziału w jednowalutowym obszarze. Postawiona na wstępie teza, iż procesy integracyjne i przyszłe pełnoprawne uczestnictwo w UGW przyczynią się do poprawy sytuacji na krajowym rynku pracy została przyjęta z dwóch powodów. Po pierwsze związane jest to z wytycznymi Strategii Lizbońskiej, po drugie pomocne może okazać się otwarcie europejskich rynków pracy dla Polaków i gotowość rodaków do poszukiwania zatrudnienia poza terytorium kraju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia strony 281 - 288
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: Wpływ integracji gospodarczej i walutowej na rynek pracy w Polsce - wybrane zagadnienia// Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia/ ed. red. nauk. Janusz Ostaszewski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Katedra Finansów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s.281-288
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi