Wpływ intensywności prędkości uderzenia na niszczenie cząstkami stałymi w środowisku wodnym stali X10CrAlSi18 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ intensywności prędkości uderzenia na niszczenie cząstkami stałymi w środowisku wodnym stali X10CrAlSi18

Abstrakt

Erozja cząstkami stałymi w środowisku wodnym jest złożonym zjawiskiem ze względu na jednoczesne oddziaływanie wielu czynników, takich jak prędkość i kąt uderzenia, koncentracja cząstek, własności materiału i cząstek stałych, prowadząc do efektu synergicznego. Zmiana jakiegokolwiek parametru procesu erozyjnego prowadzi do zmiany szybkości erozji. Z tego względu istotne jest badanie wpływu poszczególnych czynników na proces niszczenia. W niniejszej pracy zbadano wpływ prędkości uderzenia cząstek stałych na odporność erozyjną stali X10CrAlSi18 w stanie dostawy oraz po obróbce cieplnej (wyżarzanie). Przeprowadzone badania wykazały wykładniczą korelację między szybkością erozji a prędkością uderzenia. Prędkość uderzenia miała wpływ na zmianę mikrotwardości oraz chropowatości powierzchni. Obróbka cieplna przyczyniła się do poprawy odporności erozyjnej zmniejszając ubytki masy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacyjne badania młodych naukowców strony 22 - 33
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Buszko M., Krella A., Gajowiec G.: Wpływ intensywności prędkości uderzenia na niszczenie cząstkami stałymi w środowisku wodnym stali X10CrAlSi18// Innowacyjne badania młodych naukowców/ ed. dr hab. inż. Mirosław Bonek, mgr inż. Barbara Balon, mgr inż. Łukasz Kohlbrenner, dr inż. Andrzej Kubik, mgr inż. Katarzyna Turoń Politechnika Śląska, Gliwice: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach , 2019, s.22-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi