Wpływ jakości doprowadzanej substancji organicznej na wydajność i eksploatację oczyszczalni hydrofitowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ jakości doprowadzanej substancji organicznej na wydajność i eksploatację oczyszczalni hydrofitowych

Abstrakt

Przeprowadzono badania określające wpływ substancji organicznej na efektywność oczyszczania ścieków. Obiektami badań były złoża z pionowym przepływem ścieków (VFCW) wchodzące w skład dwóch hybrydowych systemów hydrofitowych zlokalizowanych w Wieszynie i Wiklinie k. Słupska. Analizowane złoża były podobne pod względem budowy (materiału filtracyjnego, głębokości złoża i czasu eksploatacji), jednak różniły się obciążeniem substancją organiczną wynoszącym odpowiednio 8,0 g ChZT/m2d i 31,0 g ChZT/ m2d. Analiza jakości substancji organicznej w ściekach polegała na określeniu stężeń substancji organicznej występującej w zawiesinie trudno rozkładalnej (XI) i podatnej na rozkład biologiczny (XS) oraz substancji organicznej w postaci rozpuszczonej łatwo rozkładalnej biologicznie (SS) i nie podatnej na rozkład (SI). Intensywność natleniania obiektów, wywołanego dyfuzyjnym przepływem tlenu do gruntu, określono dokonując pomiarów współczynnika dyfuzji tlenu w gruncie (Dg). Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że wzrost obciążenia ładunkiem substancji organicznej powodował pogorszenie warunków tlenowych w złożu, a w konsekwencji spadek efektywności usuwania zanieczyszczeń. Wykazano, że niewłaściwa eksploatacja obiektu w Wieszynie związana z nadmiernym obciążeniem zawiesiną organiczną była bezpośrednią przyczyną kolmatacji złóż VF-CW.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 958 - 962,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tuszyńska A., Obarska-Pempkowiak H.: Wpływ jakości doprowadzanej substancji organicznej na wydajność i eksploatację oczyszczalni hydrofitowych// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. nr 7 (2010), s.958-962
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi