Wpływ jakości pomiarów eksploatacyjnych bloków energetycznych na wyznaczanie symptomów niesprawnej pracy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ jakości pomiarów eksploatacyjnych bloków energetycznych na wyznaczanie symptomów niesprawnej pracy

Abstrakt

W pracy opisano jedną z metod zminimalizowania błędów pomiarowych pojawiających się przy funkcyjnym wyznaczaniu wzorca sprawnej pracy obiektów energetycznych dużej mocy. Zajęto się problemem oceny jakości pomiarów związaną z występującą koniecznością okresowych wymian czujników pomiarowych ze względu na ich rozkalibrowywanie eksploatacyjne. Przedstawiono obliczenia symulacyjne wpływu takich wymian na niepewność wyznaczania wzorca sprawnej pracy bloku energetycznego turbiny parowej o mocy 200MW. Wyniki symulacji potwierdzają dobre perspektywy rozwijania zaproponowanej metody.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Machine Construction and Maintenance strony 73 - 86,
ISSN: 1232-9312
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Głuch J.: Wpływ jakości pomiarów eksploatacyjnych bloków energetycznych na wyznaczanie symptomów niesprawnej pracy// Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems. -., nr. nr 2 (2011), s.73-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi