Wpływ kierunku rozchodzenia się fali detonacyjnej oraz współczynnika asymetrii na rozkład prędkości odkształceń w kotlinie walcowniczej podczas asymetrycznego walcowania pasma Al-Cu. The influences of the direction of explosion wave and asymetrical coefficient at the distribution of strain rate in the roll cap of bimetallic plate Al-Cu of rolling process. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ kierunku rozchodzenia się fali detonacyjnej oraz współczynnika asymetrii na rozkład prędkości odkształceń w kotlinie walcowniczej podczas asymetrycznego walcowania pasma Al-Cu. The influences of the direction of explosion wave and asymetrical coefficient at the distribution of strain rate in the roll cap of bimetallic plate Al-Cu of rolling process.

Abstrakt

Przedstawiono symulacje komputerowe walcowania blach Al-Cu łączonych wybuchowo. Symulacje przeprowadzono dla procesu walcowania w walcarce o średnicy walców D=150 mm z indywidualnym napędem walców roboczych. W ramach badań numerycznych określony został wpływ kierunku rozchodzenia się fali detonacyjnej na rozkład prędkości odkształcenia w kotlinie walcowniczej asymetrycznie walcowanej blachy bimetalowej Al-Cu.

Cytuj jako

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rydz D., Skoblik R., Stradomski G.: Wpływ kierunku rozchodzenia się fali detonacyjnej oraz współczynnika asymetrii na rozkład prędkości odkształceń w kotlinie walcowniczej podczas asymetrycznego walcowania pasma Al-Cu. The influences of the direction of explosion wave and asymetrical coefficient at the distribution of strain rate in the roll cap of bimetallic plate Al-Cu of rolling process.// / : , 2005, s.-
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi