Wpływ kofermentacji odpadów rolno-spożywczych z osadami ściekowymi na produkcję biogazu oraz na skład frakcji ciekłej osadu przefermentowanego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ kofermentacji odpadów rolno-spożywczych z osadami ściekowymi na produkcję biogazu oraz na skład frakcji ciekłej osadu przefermentowanego

Abstrakt

Samowystarczalność energetyczna jest aktualnym trendem w oczyszczalniach ścieków. Efekt ten można osiągnąć poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej z biogazu oraz poprzez zmniejszenie zużycia energii na potrzeby procesów technologicznych. Jednym z pomysłów, zgodnym z koncepcją gospodarki cyrkularnej, jest wykorzystanie odpadów bogatych w materię organiczną jako kosubstratów w procesie fermentacji. Celem pracy było określenie wpływu kofermentacji odpadów na wielkość produkcji biogazu oraz stężenie azotu w odciekach z odwadniania masy pofermentacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na frakcje azotu organicznego. W badaniach wykorzystano trzy rodzaje substratów: osad wstępny, flotat i mieszankę warzyw. Wykazano, że substraty te przyczyniły się do wzrostu produkcji biogazu i zawartości metanu. W trakcie badań nie zaobserwowano zahamowania procesu fermentacji. W wyniku hydrolizy związków organicznych zawierających azot uzyskano znaczny wzrost frakcji rozpuszczonego azotu organicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 41 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2021 Seidel-Przywecki)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Technologia Wody strony 52 - 55,
ISSN: 2080-1467
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Wilińska-Lisowska A., Czerwionka K.: Wpływ kofermentacji odpadów rolno-spożywczych z osadami ściekowymi na produkcję biogazu oraz na skład frakcji ciekłej osadu przefermentowanego// Technologia Wody -,iss. 2(76) (2021), s.52-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi