Wpływ konstrukcji przestrzeni międzyklockowej na charakterystyki wzdłużnego łożyska ślizgowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ konstrukcji przestrzeni międzyklockowej na charakterystyki wzdłużnego łożyska ślizgowego

Abstrakt

Smarowanie zanurzeniowe jest tradycyjnym sposobem smarowania dużych wzdłużnych łożysk ślizgowych. W chwili obecnej wymagania stawiane nowym konstrukcjom łożysk ślizgowych to zwiększanie nośności łożyska, które następuje m. in. po obniżeniu temperatury maksymalnej w filmie smarowym, co można uzyskać poprzez skuteczne dostarczanie zimnego oleju zasilającego wprost do strefy wlotowej filmu olejowego. Jednym z takich rozwiązań konstrukcyjnych, powszechnie stosowanych w dużych łożyskach ślizgowych jest smarowanie natryskowe, które jednak nigdy nie zostało zweryfikowane pod kątem jego skuteczności w obniżaniu temperatury wlotowej do filmu smarowego. Z kolei znane z małych łożysk szybkoobrotowych smarowanie za pośrednictwem rowka w krawędzi wlotowej, które wykazuje w tych łożyskach bardzo dużą skuteczność, w dużych łożyskach nie zostało jeszcze nigdy zastosowane. Wykorzystując oprogramowanie CFD, w pracy przedstawiono wyniki analiz numerycznych dotyczących smarowania natryskowego i smarowania poprzez rowek smarowy za krawędzią wlotową w dużym wzdłużnym łożysku ślizgowym. Możliwość wykonywania analiz smarowania hydrodynamicznego w użytym oprogramowaniu została wcześniej zweryfikowana doświadczalnie.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi