WPŁYW KSZTAŁTU NAPIĘCIA NA POMIAR PRĄDU UPŁYWOWEGO OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW KSZTAŁTU NAPIĘCIA NA POMIAR PRĄDU UPŁYWOWEGO OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki pomiarów prądu upływowego dla tlenkowych ograniczników przepięć niskiego napięcia (ZnO) badanych przy nieodkształconym napięciu sinusoidalnym o częstotliwości 50 Hz ÷ 10 kHz oraz przy napięciu odkształconym o częstotliwości podstawowej 50 Hz. Prąd upływowy, a szczególnie jego składowa rezystancyjna, jest podstawą oceny stanu technicznego ogranicznika. Zastosowane procedury pomiarowe w przypadku napięcia odkształconego umożliwiły przeliczenie prądu upływowego ogranicznika na poziom występujący przy napięciu nieodkształconym. Przedstawiony algorytm korygowania prądu upływowego umożliwia wykonywanie analizy porównawczej ograniczników badanych w różnych warunkach napięciowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 49 - 52,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Olesz M.: WPŁYW KSZTAŁTU NAPIĘCIA NA POMIAR PRĄDU UPŁYWOWEGO OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 34 (2013), s.49-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi