Wpływ łączenia poziomów wodonośnych na dokładność analizy modelowej krąże-nia wód podziemnych. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii.**2003 t. 11 cz. 2 s. 319-326, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ łączenia poziomów wodonośnych na dokładność analizy modelowej krąże-nia wód podziemnych. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii.**2003 t. 11 cz. 2 s. 319-326, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz.

Abstrakt

Określono wpływ uproszczeń w schematyzacji warunków hydrogeologicznych na wyniki obliczeń w modelowaniu numerycznym. Stwierdzono, że w przypadku słabo rozpoznanej struktury przestrzennej łączenie warstw o zbliżonych parametrach hydrogeologicznych ma niewielki wpływ na bilans całego układu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom. XI,cz. 2 strony 319 - 326
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: Wpływ łączenia poziomów wodonośnych na dokładność analizy modelowej krąże-nia wód podziemnych. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii.**2003 t. 11 cz. 2 s. 319-326, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz.// Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom. XI,cz. 2/ : , 2003, s.319-326
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi