WPŁYW METODY SYNTEZY NA WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE I KATALITYCZNE ZWIĄZKU Ce0.9Pr0.1O2-δ PODCZAS WYSOKOTEMPERATUROWEJ PRACY W BIOGAZIE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW METODY SYNTEZY NA WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE I KATALITYCZNE ZWIĄZKU Ce0.9Pr0.1O2-δ PODCZAS WYSOKOTEMPERATUROWEJ PRACY W BIOGAZIE

Abstrakt

Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem degradują się pod wpływem węgla osadzającego się na anodzie. Aby wyeliminować ten efekt, szuka się warstw katalitycznych, które nałożone na anodę powstrzymują osadzanie się węgla i zmniejszają straty wydajności ogniwa. Związkiem użytym w tym celu jest Ce0,9Pr0,1O2-δ wytworzony dwiema metodami: Pechiniego i metodą strącania z odwróconej emulsji. Aby zbadać wpływ metody syntezy na właściwości próbek, wykonano badania porównawcze: użyto spektroskopu w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), przeprowadzono pomiary gęstości prądu w funkcji czasu, wykonano rentgenografię strukturalną (XRD) oraz zdjęcia skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Pilecka Z., Wnęk B., Chlipała M., Bochentyn B.: WPŁYW METODY SYNTEZY NA WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE I KATALITYCZNE ZWIĄZKU Ce0.9Pr0.1O2-δ PODCZAS WYSOKOTEMPERATUROWEJ PRACY W BIOGAZIE// Zagadnienia Aktualne Poruszane przez Młodych Naukowców 14/ : , 2019, s.136-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 110 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi