Wpływ metody syntezy na właściwości wybranych przewodników jonowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ metody syntezy na właściwości wybranych przewodników jonowych

Abstrakt

Publikacja przedstawia wyniki pomiarów przewodników jonowych syntezowanych różnymi metodami.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 47 - 52
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wanarska M.: Wpływ metody syntezy na właściwości wybranych przewodników jonowych// Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. ed. Włodzimierz Przybylski Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2010, s.47-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi