Wpływ miejsca uderzenia w stalową barierę ochronną oraz uwarstwienia gruntu na wartość parametru ASI podczas testu TB11 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ miejsca uderzenia w stalową barierę ochronną oraz uwarstwienia gruntu na wartość parametru ASI podczas testu TB11

Abstrakt

Bariery stalowe są najczęściej stosowanym rodzajem barier ochronnych. Ich podstawowym zadaniem jest zapobieganie zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Bariery stosowane na europejskich drogach muszą spełniać wymagania norm EN 1317. Jednym z najważniejszych parametrów pozwalających klasyfikować bariery ochronne pod kątem zapewnienia stopnia bezpieczeństwa w trakcie incydentu jest wskaźnik intensywności przyspieszenia ASI, który pozwala określić wpływ zderzenia na osoby znajdujące się wewnątrz pojazdu. Symulacje numeryczne testów zderzeniowych są coraz powszechniej stosowane do oceny właściwości barier ochronnych. W pracy przedstawiono wpływ miejsca uderzenia pojazdu w stalową barierę ochronną oraz uwarstwienia gruntu, w którym posadowiona jest bariera, na wartość wskaźnika ASI podczas testu zderzeniowego TB11.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Modelowanie Inżynierskie strony 24 - 31,
ISSN: 1896-771X
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Skwira K., Wilde K., Witkowski W.: Wpływ miejsca uderzenia w stalową barierę ochronną oraz uwarstwienia gruntu na wartość parametru ASI podczas testu TB11// Modelowanie Inżynierskie. -., nr. 63 (2017), s.24-31
Bibliografia: test
 1. Goubel C., Di Pasquale E., Massenzio M., Ronel restraint systems. In: 7th European LS 2. Katalog produktu "System N2 W4 (SP otwiera się w nowej karcie
 2. PN-EN 1317-1:2010. Systemy ograniczające drogę
 3. PN-EN 1317-2:2010. Systemy ograniczające drogę wych i metody badań barier ochronnych i balustrad.
 4. Podhorecki A., Dobiszewska M.: i materiałów. "Magazyn Autostrady" 2012, nr 8
 5. The influence of ASI on injury risk in impacts with roadside safety barriers, CROW Infradagen 2012, www.betoninfra.nl/nl?cm=472%2C476&mf_id=239, (data dostępu 16.03.2016 r.). otwiera się w nowej karcie
 6. Vasenjak M., Borovinšek M., Ren Z.: Computational simulations of road safety barr DYNA Anwenderforum, Frankenthal, DYNAmore GmbH, 2007,
 7. Wilde K., Jamroz K., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Witkowski W.: Badania numeryczne zderzenia autobusu w układzie bariera I kratownicowa konstrukcja i Architektury" t. XXXIII, z.63 (1/I/16), styczeń otwiera się w nowej karcie
 8. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych Krajowych i Autostrad, 2010. otwiera się w nowej karcie
 9. Artykuł dostępny na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl otwiera się w nowej karcie
 10. Dawid Bruski, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Skwira, Krzysztof Wilde, Wojciech Witkowski Goubel C., Di Pasquale E., Massenzio M., Ronel S.: Comparison of crash tests and simulations for various vehicle 7th European LS-DYNA Conference, Salzburg, Austria, DYNAmore GmbH, 2009, Katalog produktu "System N2 W4 (SP-05/2)", Stalprodukt S.A., Bochnia 2011. 1:2010. Systemy ograniczające drogę -część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań. 2:2010. Systemy ograniczające drogę -część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeni wych i metody badań barier ochronnych i balustrad. .: Właściwości ochronne barier drogowych i mostowych "Magazyn Autostrady" 2012, nr 8-9, s. 37-43. otwiera się w nowej karcie
 11. Repozytorium projektu ROBUST, http://www.vegvesen.no/s/robust/, data dostępu 01.10.2016 r. The influence of ASI on injury risk in impacts with roadside safety barriers, CROW Infradagen 2012, www.betoninfra.nl/nl?cm=472%2C476&mf_id=239, (data dostępu 16.03.2016 r.). otwiera się w nowej karcie
 12. Vasenjak M., Borovinšek M., Ren Z.: Computational simulations of road safety barriers using LS DYNA Anwenderforum, Frankenthal, DYNAmore GmbH, 2007, p. 1-8.
 13. Wilde K., Jamroz K., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Witkowski W.: Badania numeryczne zderzenia autobusu w układzie bariera I kratownicowa konstrukcja wsporcza. "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska t. XXXIII, z.63 (1/I/16), styczeń-marzec 2016, s. 455-467. otwiera się w nowej karcie
 14. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Warszawa: Generalna Dyrekcja Dróg Artykuł dostępny na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl otwiera się w nowej karcie
 15. Dawid Bruski, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Skwira, Krzysztof Wilde, Wojciech Witkowski S.: Comparison of crash tests and simulations for various vehicle DYNA Conference, Salzburg, Austria, DYNAmore GmbH, 2009, p. 1-12. część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań. część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzenio- otwiera się w nowej karcie
 16. Właściwości ochronne barier drogowych i mostowych: wpływ konstrukcji vegvesen.no/s/robust/, data dostępu 01.10.2016 r. The influence of ASI on injury risk in impacts with roadside safety barriers, CROW Infradagen 2012, iers using LS-DYNA, 6. LS- otwiera się w nowej karcie
 17. Wilde K., Jamroz K., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Witkowski W.: Badania numeryczne zderzenia Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska Generalna Dyrekcja Dróg Artykuł dostępny na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi