Wpływ mikrostruktury na własności magnetyczne stali 10H2M - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ mikrostruktury na własności magnetyczne stali 10H2M

Abstrakt

Badano mikrostrukturę i własności magnetyczne stali 10H2M o różnych stopniach degradacji. Stwierdzono, że natężenie emisji magnetoakustycznej jest skorelowane z wydzieleniami węglikowymi w obszarze ziarn ferrytu. Istnienie tej korelacji jest prawdopodobnie wynikiem wpływu jaki wywierają wydzielenia na siłę kotwiczenia granic domenowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 131 - 137,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Głowacka M.: Wpływ mikrostruktury na własności magnetyczne stali 10H2M// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.131-137
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi