Wpływ mikrostruktury stali 18G2A na spawalność. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ mikrostruktury stali 18G2A na spawalność.

Abstrakt

Mikrostruktura stali o podwyższonej wytrzymałości wpływa na skłonność do pęknięć zimnych ponieważ ma wpływ na hartowność i twardość maksymalną strefy wpływu ciepła (SWC). Stal 18G2A w różnych stanach obróbki cieplnej, została poddana symulowanym cyklom cieplnym spawania. Stwierdzono, że maksymalna twardość SWC zależy od mikrostruktury stali przed cyklem cieplnym spawania. Najwyższą twardość SWC obserwowano dla stanu ulepszonego cieplnie w porównaniu ze stanem wyżarzanym przegrzewająco i normalizująco.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szymlek K., Ćwiek J.: Wpływ mikrostruktury stali 18G2A na spawalność.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi