Wpływ mimośrodowego przemieszczenia wału względem korpusu na wymuszenia aerodynamiczne generowane w uszczelnieniu nadbandażowym wirnika turbinowego. Część II: Pole ciśnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ mimośrodowego przemieszczenia wału względem korpusu na wymuszenia aerodynamiczne generowane w uszczelnieniu nadbandażowym wirnika turbinowego. Część II: Pole ciśnienia

Abstrakt

Zagadnienia poruszone w pracy dotyczą badań eksperymentalnych wymuszeń aerodynamicznych generowanych w uszczelnieniach nadbandażowych stopni turbinowych. W pierwszej części referatu opisano stanowisko doświadczalne, a w drugiej przedstawiono pomierzone rozkłady ciśnień w uszczelnieniu nadbandażowym stopnia turbiny modelowej. Badania przeprowadzono dla różnego mimośrodowego przemieszczenia osi wirnika względem osi korpusu. Zaobserwowano pulsacyjny charakter przepływu w szczelinie nadbandażowej oraz bardzo wyraźny wpływ ekscentryczności wirnika na wartość i rozkład ciśnienia statycznego nad bandażem łopatki wirnikowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Diagnostyka nr 26, strony 65 - 69,
ISSN: 1641-6414
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kosowski K., Piwowarski M.: Wpływ mimośrodowego przemieszczenia wału względem korpusu na wymuszenia aerodynamiczne generowane w uszczelnieniu nadbandażowym wirnika turbinowego. Część II: Pole ciśnienia// Diagnostyka. -Vol. 26., (2002), s.65-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi