Wpływ mimośrodowego przemieszczenia wału względem korpusu na wymuszenia aerodynamiczne generowane w uszczelnieniu nadbandażowym wirnika turbinowego. Część III: Siły i momenty - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ mimośrodowego przemieszczenia wału względem korpusu na wymuszenia aerodynamiczne generowane w uszczelnieniu nadbandażowym wirnika turbinowego. Część III: Siły i momenty

Abstrakt

Zagadnienia poruszone w pracy dotyczą badań eksperymentalnych wymuszeń aerodynamicznych generowanych w uszczelnieniach nadbandażowych stopni turbinowych. W pierwszej części referatu opisano stanowisko doświadczalne, w drugiej przedstawiono pomierzone rozkłady ciśnień w uszczelnieniu nadbandażowym stopnia turbiny modelowej. W części III przedstawiono zagadnienie wpływu mimośrodowego przemieszczenia osi wirnika względem osi korpusu na siły ciśnieniowe i pochodzące od nich momenty, które działają na wirnik turbinowy i mogą prowadzić do drgań samowzbudnych typu aerodynamicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Diagnostyka nr 26, strony 70 - 74,
ISSN: 1641-6414
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kosowski K., Piwowarski M.: Wpływ mimośrodowego przemieszczenia wału względem korpusu na wymuszenia aerodynamiczne generowane w uszczelnieniu nadbandażowym wirnika turbinowego. Część III: Siły i momenty// Diagnostyka. -Vol. 26., (2002), s.70-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 163 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi