Wpływ mocy zwarciowej systemu elektroenergetycznego oraz impedancji linii zasilającej prostownik trakcyjny na jakość energii elektrycznej w elektroenergetycznej sieci zasilającej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ mocy zwarciowej systemu elektroenergetycznego oraz impedancji linii zasilającej prostownik trakcyjny na jakość energii elektrycznej w elektroenergetycznej sieci zasilającej.

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych wpływu impedancji linii zasilającej prostownik trakcyjny 6-pulsowy i mocy zwarciowej systemu elektroenergetycznego na jakość energii elektrycznej w elektroenergetycznej sieci zasilającej wykonanych w programie PSPICE. Zaprezentowano przykładowe przebiegi napięć i prądów dla różnej długości linii zasilającej podstację trakcyjną oraz różnej mocy zwarciowej systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono także analizę zawartości harmonicznych w przebiegach napięć i prądów w elektroenergetycznej sieci zasilającej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie OWD`2003 pod patronatem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych,Elektroniki i Informatyki. strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Nadarzyński M., Zajczyk R.: Wpływ mocy zwarciowej systemu elektroenergetycznego oraz impedancji linii zasilającej prostownik trakcyjny na jakość energii elektrycznej w elektroenergetycznej sieci zasilającej.// V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie OWD`2003 pod patronatem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych,Elektroniki i Informatyki. / Gliwice: Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2003, s.1-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi