Wpływ nadtapiania laserowego w warunkach kriogenicznych na strukturę warstwy wierzchniej stopu Ti-6Al-4V = Effect of laser melting at cryogenic conditions on structure of the surface layer of the Ti-6Al-4V alloy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nadtapiania laserowego w warunkach kriogenicznych na strukturę warstwy wierzchniej stopu Ti-6Al-4V = Effect of laser melting at cryogenic conditions on structure of the surface layer of the Ti-6Al-4V alloy

Abstrakt

Wykonano nadtapianie laserowe stopu Ti-6Al-4V zanurzonego w środowisku ciekłego azotu. Badania mikroskopowe wykazały znaczący wpływ parametrów nadtapiania na grubość, mikrostrukturę i mikrotwardośc warstwy wierzchniej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jażdżewska M., Serbiński W., Zieliński A., Narożniak-Łuksza A.: Wpływ nadtapiania laserowego w warunkach kriogenicznych na strukturę warstwy wierzchniej stopu Ti-6Al-4V = Effect of laser melting at cryogenic conditions on structure of the surface layer of the Ti-6Al-4V alloy// Materiały i Technologie.. -., nr. nr 4=4 (2006), s.118-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi