Wpływ nagniatania na właściwości stali austenityczno-ferrytycznych typu duplex - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nagniatania na właściwości stali austenityczno-ferrytycznych typu duplex

Abstrakt

Przedstawiono zastosowanie technologii mechanicznej modyfikacji warstwy wierzchniej poprzez nagniatanie wyrobów ze stali odpornych na korozję w celu zapobiegania ich przedwczesnemu niszczeniu. Badaniom poddano stal austenityczno-ferrytyczną typu duplex pod kątem poszukiwania metod zwiększenia jej odporności korozyjnej a zwłaszcza na korozję naprężeniową. Badania przeprowadzono w oparciu o próby rozciągania z małą prędkością odkształcania w środowisku obojętnym oraz agresywnym. Wykazano pozytywny wpływ nagniatania na odporność korozyjną stali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie : praca zbiorowa. Tom 2 strony 295 - 306
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Ossowska A.: Wpływ nagniatania na właściwości stali austenityczno-ferrytycznych typu duplex// Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie : praca zbiorowa. Tom 2/ ed. pod. red. W. Przybylskiego Gdańsk: Kated. Technol. Masz. i Automatyz. Prod. Wydz. Mech. Politech. Gdań., 2008, s.295-306
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi