Wpływ nagniatania ślizgowego na udział nośny chropowatości powierzchni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nagniatania ślizgowego na udział nośny chropowatości powierzchni

Abstrakt

W pracy przedstawiono studium optymalizacji wielokryterialnej parametrów związanych z udziałem materiałowym profilu chropowatości powierzchni w celu określenia najlepszej nośności powierzchni. Opisano metodykę wielokryterialnej oceny parametrów chropowatości. W studium zawarto przykładowe badania wpływu optymalizacji parametrów obróbkowych nagniatania ślizgowego na wybrane parametry udziału materiałowego, profilu chropowatości Rk, Mr1, Mr2 oraz asymetrii profilu Rsk.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie : praca zbiorowa. Tom 2 strony 197 - 208
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Przybylski W., Ścibiorski B.: Wpływ nagniatania ślizgowego na udział nośny chropowatości powierzchni// Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie : praca zbiorowa. Tom 2/ ed. pod. red. W. Przybylskiego Gdańsk: Kated. Technol. Masz. i Automatyz. Prod. Wydz. Mech. Politech. Gdań., 2008, s.197-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi