Wpływ obróbki cieplnej na strukturę stali krzemowej. The heat treatment influence on the silicon steel morphology - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ obróbki cieplnej na strukturę stali krzemowej. The heat treatment influence on the silicon steel morphology

Abstrakt

Stal sprężynową 55S2 poddano obróbce cieplnej przy poprawnych i zawyżonych paramatrach temperaturowo-czasowych. Dla materiału o wadliwej strukturze wyjściowej, dobór wyższych temperatur i czasów obróbki pozwolił na otrzymanie bardziej poprawnych struktur i własności materiału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 170 - 173,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Smoleńska H.: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę stali krzemowej. The heat treatment influence on the silicon steel morphology// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1 (2003), s.170-173
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi