Wpływ obróbki plastycznej powłok kompozytowych Ni-Al-Al2O3 oraz z faz międzymetalicznych Ni3Al i NiAl na parametry krzywej udziału materiałowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ obróbki plastycznej powłok kompozytowych Ni-Al-Al2O3 oraz z faz międzymetalicznych Ni3Al i NiAl na parametry krzywej udziału materiałowego

Abstrakt

Określono wpływ obróbki plastycznej przez spęczanie na parametry stereometryczne powłok stopowych, kompozytowych oraz z faz międzymetalicznych. Materiał powłokowy został nałożony na podłoże stalowe (C45) za pomocą poddźwiękowego płomieniowego natryskiwania plazmowego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Kompozyty nr R. 9, strony 396 - 399,
ISSN: 1641-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dyl T., Skoblik R., Starosta R.: Wpływ obróbki plastycznej powłok kompozytowych Ni-Al-Al2O3 oraz z faz międzymetalicznych Ni3Al i NiAl na parametry krzywej udziału materiałowego// Kompozyty. -Vol. R. 9., nr. nr 4 (2009), s.396-399
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi