WPŁYW OCENY WARTOŚCI ZACHOWANEGO KULTUROWEGO DZIEDZICTWA MATERIALNEGO NA PROCES INWESTYCYJNY NA TERENACH STOCZNI GDAŃSKIEJ OBJĘTYCH PROGRAMEM REWITALIZACYJNYM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW OCENY WARTOŚCI ZACHOWANEGO KULTUROWEGO DZIEDZICTWA MATERIALNEGO NA PROCES INWESTYCYJNY NA TERENACH STOCZNI GDAŃSKIEJ OBJĘTYCH PROGRAMEM REWITALIZACYJNYM

Abstrakt

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i obiektów poprzemysłowych jest procesem długoterminowym i wieloetapowym. W pierwszym etapie rewitalizacji ważna jest ocena materialnej, emocjonalnej i użytkowej wartości zachowanego dziedzictwa kulturowego. Na przykładzie projektu rewitalizacyjnego, który trwa od 1996 r., Na dawnych obszarach Stoczni Gdańskiej, w których znajdują się pozostałości Stoczni Cesarskiej i Stoczni Schichau, przedstawiono proces formułowania wartości zachowanego dziedzictwa kulturowego . Przedstawiono także wpływ tego procesu na kolejne etapy rewitalizacji Młodego Miasta w Gdańsku. Stocznia Gdańska jest kolebką Solidarności, więc wartość emocjonalna związana z wydarzeniami towarzyszącymi tworzeniu ruchu Solidarności została uznana za dominującą. Tylko dwa obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków; Sala BHP i Plac Solidarności. Po uchwaleniu Lokalnego planu rozwoju wielu inwestorów rozpoczęło wiele inwestycji bez kompleksowych zintegrowanych działań. Rozpoczęto rozbiórkę zachowanych hal i demontaż wyposażenia stoczni. Spowodowało to, że w 2015 r. Doceniono wyjątkowość zachowanego kompleksu poprzemysłowego, kwalifikującego go do włączenia na listę światowego dziedzictwa. W 2018 r. Wojewódzki konserwator zabytków pomorskich rozpoczął procedurę wpisu zachowanych obiektów do rejestru zabytków. Spowodowało to zawieszenie wszystkich inwestycji, które legalnie rozpoczęły się na obszarze objętym postępowaniem. Brak właściwej oceny wartości kulturowej dziedzictwa materialnego na etapie przygotowania procesu rewitalizacji doprowadził do utraty części tego dziedzictwa i spowodował wzrost ryzyka działań inwestycyjnych w tym obszarze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 254 - 268,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Ratajczyk-Piątkowska E.: WPŁYW OCENY WARTOŚCI ZACHOWANEGO KULTUROWEGO DZIEDZICTWA MATERIALNEGO NA PROCES INWESTYCYJNY NA TERENACH STOCZNI GDAŃSKIEJ OBJĘTYCH PROGRAMEM REWITALIZACYJNYM// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -., (2018), s.254-268
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi