Wpływ odchyleń częstotliwości sieci na dokładność pomiaru rezystancji uziemienia metodą podharmonicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ odchyleń częstotliwości sieci na dokładność pomiaru rezystancji uziemienia metodą podharmonicznej

Abstrakt

Istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiarów rezystancji lub impedancji uziemienia jest poziom zakłóceń wynikających z występowania w gruncie prądów błądzących o częstotliwości sieciowej. Dobrą dokładność pomiaru zapewnia wykorzystanie metody podharmonicznej, w której bardzo skutecznie usuwane są wpływy prądów błądzących pod warunkiem wytworzenie prądu pomiarowego o częstotliwości równej połowie częstotliwości zakłócającej. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem naturalnych odchyleń częstotliwości sieci na dokład-ność pomiaru parametrów uziemień metodą podharmonicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 0 - 0,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wołoszyk M.: Wpływ odchyleń częstotliwości sieci na dokładność pomiaru rezystancji uziemienia metodą podharmonicznej// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr 12 (2011), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi