Wpływ osiadania dna o postaci niecki na stan naprężenia w stalowej konstrukcji pionowego zbiornika walcowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ osiadania dna o postaci niecki na stan naprężenia w stalowej konstrukcji pionowego zbiornika walcowego

Abstrakt

Bezpośrednim powodem podjęcia prac naukowo - badawczych był rzeczywisty problem techniczny,który wystąpił w rafinerii w Gdańsku. W pracy zamieszczono obszerny przegląd literatury i norm technicznych dotyczących problemu osiadania zbiorników na paliwa. W ramach badań zaplanowano i zrealizowano pomiary tensometryczne oraz pomiary osiadań rzeczywistego stalowego, dwupłaszczowego zbiornika o pojemności V=20.000m3. Wykonano liczne testy numeryczne MES zbiorników jedno i dwupłaszczowych o pięciu różnych pojemnościach. W nielinowych (materiałowo i geometrycznie) analizach MES uwzględniono interakcję konstrukcji stalowej z podatnym podłożem gruntowym. Wykonano i opisano analizy parametryczne MES ujawniające wpływ zmian podatności podłoża gruntowego na stan naprężenia w stalowych konstrukcjach zbiorników. Na podstawie obliczeń parametrycznych MES zapisano wnioski. Stwierdzono m. in., że w przypadku bezpośredniego posadawiania stalowych zbiorników na podłożu słabonośnym należy przy doborze grubości blach płaszczy i den stosować zgięciową teorię powłok. Ograniczanie się, w takich warunkach posadowienia, do teorii błonowej może prowadzić do przeciążenia w konstrukcji zbiorników. Opisano proponowaną procedurę obliczania stalowych zbiorników na podatnym podłożu z wykorzystaniem MES.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi