Wpływ parametrów asymetrycznego walcowania na krzywiznę walcowanej blachy bimetalowej = The influence of parameters of assymetric rolling on the curvature of bimmetal plate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ parametrów asymetrycznego walcowania na krzywiznę walcowanej blachy bimetalowej = The influence of parameters of assymetric rolling on the curvature of bimmetal plate

Abstrakt

Wyginanie się bimetalowych blach grubych po wyjściu z kotliny walcowniczej jest zjawiskiem utrudniającym bezawaryjne prowadzenie procesu technologicznego. Na podstawie licznych prac [1¸4] można stwierdzić, że zastosowanie walcowania asymetrycznego jest jedną z metod pozwalających na wyeliminowanie niekorzystnego wpływu wyginania się dwuwarstwowej blachy po procesie walcowania. Do badań numerycznych asymetrycznego procesu walcowania wykorzystano programy komputerowe Forge 2D, których obliczenia bazują na metodzie elementów skończonych.Badania numeryczne prowadzono dla wsadu dwuwarstwowego złożonego z warstwy platerującej M1E oraz warstwy podstawowej Al, które połączono wstępnie metodą zgrzewania wybuchowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : praca zbiorowa strony 397 - 400
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rydz D., Skoblik R., Stradomski G.: Wpływ parametrów asymetrycznego walcowania na krzywiznę walcowanej blachy bimetalowej = The influence of parameters of assymetric rolling on the curvature of bimmetal plate// Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : praca zbiorowa/ ed. pod red. L. Szecówki Częstochowa: Wydaw. Politech. Częstoch., 2008, s.397-400
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi