Wpływ parametrów docierania na jakość powierzchni powłok Cr2O3. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ parametrów docierania na jakość powierzchni powłok Cr2O3.

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej były badania wpływu wybranych parametrów docierania na jakość powłoki ceramiki Cr2O3. Analizowano wpływ wielkości ziarna, nacisków, prędkości i czasu docierania na wartości parametrów chropowatości powierzchni i ubytek liniowy powłoki ceramicznej nałożonej metodą plazmową na podłoże stalowe. Badania realizowano wg planowanego eksperymentu na docierarce jednotarczowej ze standardowym (pierścieniowym) układem wykonawczym. Uzyskane z badań równania aproksymujące pozwalają ocenić wpływ parametrów docierania na wartości wybranych parametrów chropowatości i ubytek liniowy powłoki Cr2O3 w określonym przedziale zmienności parametrów docierania. Dodatkowo zaproponowano metodę oceny wpływu porowatości na parametry chropowatości powierzchni porowatych powłok uzyskiwanych po docieraniu. Pozwala ona oceniać w jakim stopniu na wartości tych parametrów wpływa porowatość powłok oraz które parametry chropowatości najkorzystniej opisują powierzchnie powłok po docieraniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi