Wpływ parametrów filtra wejściowego lc pojazdu na stabilność trakcyjnego układu zasilania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ parametrów filtra wejściowego lc pojazdu na stabilność trakcyjnego układu zasilania

Abstrakt

W referacie przedstawiono wpływ zmiany parametrów elektrycznych filtra na stabilność układu zasilania trakcji elektrycznej. Zaprezentowano ogólne założenia teoretyczne problemu oraz zaproponowano nowy współczynnik pozwalający na wstępne określenie stabilności sys-temu dla przyjętych parametrów filtra wejściowego. Przedstawiono wyniki analizy symula-cyjnej wykonanej w programie PSpice przy wykorzystaniu opracowanych modeli poszcze-gólnych elementów systemu trakcyjnego. Badania symulacyjne wykonano dla pojazdu III ge-neracji, czyli wyposażonego w przekształtnik energoelektroniczny i napędzanego silnikami indukcyjnymi, pracującego w obszarze regulacji po ograniczeniu mocy. Praca w tym obszarze stwarza bowiem największe ryzyko powstania niebezpiecznych oscylacji napięcia i prądu. Problem drgań związany z odpowiednim doborem parametrów filtra wejściowego jest szcze-gólnie istotny w sytuacji krajowego systemu trakcji kolejowej, gdzie nowoczesne pojazdy III generacji zaczną być eksploatowane w najbliższej przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Skibicki J.: Wpływ parametrów filtra wejściowego lc pojazdu na stabilność trakcyjnego układu zasilania // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi