Wpływ parametrów obróbkowych na jakość powierzchni po toczeniu na twardo - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ parametrów obróbkowych na jakość powierzchni po toczeniu na twardo

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki analizy powierzchni po toczeniu na twardo, jako alternatywnej dla szlifowania. Przedstawiono wyniki z badań wpływu parametrów obróbkowych na dokładność wymiarowo kształtową ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwanej struktury geometrycznej powierzchni w skali mikro. Do analizy powierzchni wykorzystano profilogramy, krzywe udziału nośnego oraz wybrane parametry chropowatości i falistości powierzchni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym : praca zbiorowa strony 318 - 323
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Waszczur P., Dobrzyński M.: Wpływ parametrów obróbkowych na jakość powierzchni po toczeniu na twardo// Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym : praca zbiorowa/ ed. red. P. Grudowski, M. Dobrzyński, J. Preihs, P. Waszczur. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: Kated. Technol. Maszyn i Automatyz. Prod. Wydz. Mech. Politech. Gdań, 2009, s.318-323
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi