Wpływ parametrów procesowych na przebieg separacji pianowej białek mlecznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ parametrów procesowych na przebieg separacji pianowej białek mlecznych

Abstrakt

Badano przebieg separacji pianowej białek mlecznych we współprądowej kolumnie barbotażowej. Wyznaczono stałe szybkości flotacji. Ze wzrostem prędkości przepływu powietrza zaobserwowano korzystny dla procesu wzrost stałych szybkości procesu. Stała szybkości flotacji osiąga wartość maksymalną dla pH roztworów odpowiadającego naturalnemu pH roztworów białek mlecznych. Szybkość flotacji spada wyraźnie jeżeli stężenie białka przewyższa 40 g/m3.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 45 - 46,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Hołowacz I., Kucharska K., Zander L.: Wpływ parametrów procesowych na przebieg separacji pianowej białek mlecznych// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. nr 3 (2010), s.45-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi