WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU SBM NA DYSTRYBUCJĘ TWORZYWA W BUTELKACH PET – PRZEGLĄD LITERATURY - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU SBM NA DYSTRYBUCJĘ TWORZYWA W BUTELKACH PET – PRZEGLĄD LITERATURY

Abstrakt

Z mechanicznego punktu widzenia profil grubości butelek PET jest uwarunkowany mechaniczno-cieplną odpowiedzią tworzywa rozdmuchiwanej preformy na zadane parametry procesu SBM. Z mikroskopowego punktu widzenia na mechaniczne i termiczne właściwości butelek CSD z PET największy wpływ mają procesy orientowania i krystalizowania tworzywa. Z technologicznego punkty widzenia profil grubości butelek PET po procesie produkcji metodą SBM jest głownie zdeterminowany początkową strukturą tworzywa preformy, termicznym profilem ogrzaniem preformy przed procesem SBM, prędkością pręta rozciągającego, ciśnieniem powietrza rozdmuchu wstępnego oraz tzw. parametrem wysokości startu rozdmuchu. W szczegółowym ujęciu na strukturę tworzywa butelek PET wpływa aż 44 zmiennych jednak nie będą one poszczególnie omawiane. W opracowaniu zostanie opisany wpływ 3 głównych parametrów: ciśnienia rozmduchu wstępnego, czasu opóźnienia rozdmuchu, temperatury początkowej preformy. Wyniki przedstawiono na podstawie zabranych danych literaturowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW strony 562 - 566
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wawrzyniak P.: WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU SBM NA DYSTRYBUCJĘ TWORZYWA W BUTELKACH PET – PRZEGLĄD LITERATURY// ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW/ ed. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech Kraków: CREATIVETIME, 2015, s.562-566
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi