Wpływ parametrów szlifowania wgłębnego na nanotwardość i chropowatość powierzchni stali C45 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ parametrów szlifowania wgłębnego na nanotwardość i chropowatość powierzchni stali C45

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu głębo-kości współbieżnego szlifowania powierzchni płaskich na chropowatość i nanotwardość warstwy wierzchniej stali C45 o strukturze ferrytyczno-perlitycznej i średniej wielkości ziarna 20 µm. Dla wszystkich wartości głębo-kości szlifowania uzyskano znaczny wzrost twardości warstwy wierzchniej przedmiotu obrabianego

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0 strony 319 - 328
ISSN:
0239-7129
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Deja M., Stanisławska A., Szkodo M., Wszelak K.: Wpływ parametrów szlifowania wgłębnego na nanotwardość i chropowatość powierzchni stali C45// Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0/ Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej , 2018, s.319-328
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi