Wpływ parametru WSR na jakość estetyczną wytwarzanych pojemników z PET w procesie SBM z preformy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ parametru WSR na jakość estetyczną wytwarzanych pojemników z PET w procesie SBM z preformy

Abstrakt

Z mechanicznego punktu widzenia jakość estetyczna butelek PET jest uwarunkowany mechaniczno-cieplną odpowiedzią tworzywa rozdmuchiwanej preformy na zadane parametry procesu SBM. Z mikroskopowego punktu widzenia na mechaniczne i termiczne właściwości butelek CSD z PET największy wpływ mają procesy orientowania i krystalizowania tworzywa. Z technologicznego punkty widzenia jakość estetyczna butelek PET po procesie produkcji metodą SBM jest głownie zdeterminowany początkową strukturą tworzywa preformy, termicznym profilem ogrzaniem preformy przed procesem SBM, prędkością pręta rozciągającego, ciśnieniem powietrza rozdmuchu wstępnego oraz tzw. parametrem wysokości startu rozdmuchu (parametrem WSR). W szczegółowym ujęciu na strukturę tworzywa butelek PET wpływa aż 14 nastawialnych zmiennych jednak w artykule nie będą one poszczególnie omawiane. W opracowaniu zostanie opisany wpływ wartości parametru WSR na jakość estetyczną butelki PET. Jednak wpływ wartości parametru WSR na jakość estetyczną butelki z PET jest bardzo trudny do oszacowania. Problemem jest określenie "lepszości" butelki - co to znaczy, że jedna butelka jest lepsza od drugiej. W artykule została podjęta próba określenia jakości estetycznej butelki przez pryzmat występowania defektów kształtu butelki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane problemy z techniki strony 468 - 477
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wawrzyniak P.: Wpływ parametru WSR na jakość estetyczną wytwarzanych pojemników z PET w procesie SBM z preformy// Wybrane problemy z techniki/ ed. Andrzej Dzięgielewski, Dariusz Szychowski, Jacek Wernik Warszawa: P.P.-H. "DRUKARNIA" Sp. z o.o. Sierpc, 2015, s.468-477
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi