Wpływ podstawowych parametrów reakcji estryfikacji 1,2-propanodiolu kwasem palmitynowym na zawartość monopalmitoilopropanodioli w mieszaninach poreakcyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ podstawowych parametrów reakcji estryfikacji 1,2-propanodiolu kwasem palmitynowym na zawartość monopalmitoilopropanodioli w mieszaninach poreakcyjnych

Abstrakt

Zbadano wpływ proporcji molowych substratów reakcji oraz temperatury i czasu reakcji na zawartość monopalmitoilopropanodioli w mieszaninach poreakcyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TŁUSZCZE JADALNE nr 37, strony 30 - 39,
ISSN: 0371-9227
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wilczyńska E., Drozdowski B.: Wpływ podstawowych parametrów reakcji estryfikacji 1,2-propanodiolu kwasem palmitynowym na zawartość monopalmitoilopropanodioli w mieszaninach poreakcyjnych// TŁUSZCZE JADALNE. -Vol. 37., nr. 1-2 (2002), s.30-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi