Wpływ podwyższonych temperatur na napawane warstwy na bazie kobaltu = The elevated temperatures influence on the cobalt base cladding layer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ podwyższonych temperatur na napawane warstwy na bazie kobaltu = The elevated temperatures influence on the cobalt base cladding layer

Abstrakt

w pracy przeanalizowano wpływ temperatur utleniania (850, 950 i 110 stopni C) na mikrostrukturę i twardośc napawanych plazmowo warstw zykonanych z proszku na bazie kobaltu zdodatkiem 28,8% chromu, 4,9% wolframu, 2,2% niklu, 2,09% żelaza, 1,2% krzemu i 1,2% węgla. W wyniku utleniania na powierzchni napoiny powstaje warstwa tlenku chromu stanowiaca dobrą ochronę w niższych temperaturach, jednak w temperaturach wyższych ulega ona pękaniu i odwarstwianiu prowadząc do postępującej dergadacji warstwy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Materiałowa strony 366 - 368,
ISSN: 0208-6247
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Smoleńska H.: Wpływ podwyższonych temperatur na napawane warstwy na bazie kobaltu = The elevated temperatures influence on the cobalt base cladding layer// Inżynieria Materiałowa. -., nr. nr 3(175) (2010), s.366-368
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi