Wpływ pokrywy glebowej w zlewni na kształtowanie się obszarowego spływu niektórych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ pokrywy glebowej w zlewni na kształtowanie się obszarowego spływu niektórych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych

Abstrakt

W przedstawionych w niniejszej pracy badaniach migracji związków azotu i fosforu poszukuje się relacji przyczynowo-skutkowych między warunkami glebowymi, czynnikami meteorologicznymi oraz sposobem rolniczego użytkowania zlewni a kształtowaniem się stężenia azotu i fosforu w wodzie rzecznej. Postuluje się monitorowanie stężenia azotanów w rzekach w celu ochrony ujęć wód powierzchniowych. Zmienność stężenia fosforanów w wodzie rzecznej jest wypadkową oddziaływania wielu dodatkowych procesów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie nr 2, strony 211 - 233,
ISSN: 1642-8145
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kowalik P., Kulbik M.: Wpływ pokrywy glebowej w zlewni na kształtowanie się obszarowego spływu niektórych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych// Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. -Vol. 2., nr. 1(4) (2002), s.211-233
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi