Wpływ polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylen wysokiej gęstości-miał gumowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylen wysokiej gęstości-miał gumowy

Abstrakt

Scharakteryzowano wpływ kompatybilizatora w postaci polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym na właściwości mieszanin PE-HD–miał gumowy. Kompozycje termoplastyczne zawierające 50 cz. mas. rozdrobnionych odpadów gumowych, otrzymano przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej. Poziom sił ścinających generowanych podczas mieszania, regulowano za pomocą zmian prędkości obrotowych ślimaków. Przeprowadzono charakterystykę właściwości przetwórczych, statycznych i dynamicznych właściwości mechanicznych, właściwości termicznych oraz morfologii otrzymanych mieszanin. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym wpływa korzystnie na właściwości mieszanin PE-HD–miał gumowy. W badanym zakresie wzrost sił ścinających (prędkości obrotowej ślimaków) podczas mieszania nie wpłynął znacząco na zmianę właściwości mechanicznych otrzymanych kompozycji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 512 - 517,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Formela K., Formela M., Haponiuk J., Korol J.: Wpływ polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylen wysokiej gęstości-miał gumowy// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. 4 (2013), s.512-517
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 109 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi