Wpływ prędkości terminala i liczby częstotliwości nosnych na jakość odbioru w systemie GSM z hoppingiem częstotliwościowyn - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ prędkości terminala i liczby częstotliwości nosnych na jakość odbioru w systemie GSM z hoppingiem częstotliwościowyn

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu hoppingu częstotliwościowego na poprawę charakterystyk jakościowych systemu GSM dla transmisji sygnałów mowy. Charakterystyki te obrazują wpływ prędkości przemieszczania się terminala ruchomego oraz liczby częstotliwości nośnych wykorzystywanych w stacji bazowej do hoppingu na wartość Eb/N0, w różnych środowiskach propagacyjnych. Osiągana poprawa jakości jest szczególnie znacząca przy małych prędkościach terminala i większej liczbie nośnych używanych w stacji bazowej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 9, strony 179 - 188,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rutkowski D., Żurek J.: Wpływ prędkości terminala i liczby częstotliwości nosnych na jakość odbioru w systemie GSM z hoppingiem częstotliwościowyn// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 9., (2006), s.179-188
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi