Wpływ procesu redukcji na właściwości strukturalne i mechaniczne szkieł tlenkowych z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge)-O - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ procesu redukcji na właściwości strukturalne i mechaniczne szkieł tlenkowych z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge)-O

Abstrakt

W pracy zbadano wpływ procesu redukcji w wodorze prowadzonej w temperaturze 380°C na mikrostrukturę i skład pierwiastkowy próbki szkła Bi0.4Pb0.2Si0.4Ox. Wykazano, że na skutek redukcji w próbce tworzy się wyraźnie odseparowana wierzchnia warstwa o grubości ok. 50µm, która jest zubożona w tlen i charakteryzuje się lepszą przewodnością elektryczną. Stwierdzono również, że na powierzchni szkła tworzą się granule metalicznego bizmutu o średnicy kilkudziesięciu do kilkuset nanometrów. Ponadto zaobserwowano zubożenie próbek w ołów w stosunku do stechiometrii szkła przed procesem redukcji

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1 strony 996 - 999
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bochentyn B.: Wpływ procesu redukcji na właściwości strukturalne i mechaniczne szkieł tlenkowych z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge)-O// Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1/ ed. Marcin Kuczera; Krzysztof Piech Kraków: CreativeTime, 2015, s.996-999
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi