Wpływ promieniowania mikrofalowego na zawartość mikroorganizmów wskaźnikowych w osadach ściekowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ promieniowania mikrofalowego na zawartość mikroorganizmów wskaźnikowych w osadach ściekowych.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości sanitarne komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków ''Wschód'' w Gdańsku, tj. na zawartość pasożytów Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp. oraz wybranych bakterii wskaźnikowych. Promieniowanie mikrofalowe powodowało radykalne zmniejszenie zawartości mikroorganizmów chorobotwórczych w osadach ściekowych, a zarazem powodowało wzrost ich podatności na odwadnianie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska strony 209 - 215,
ISSN: 2081-3279
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E., Butarewicz A.: Wpływ promieniowania mikrofalowego na zawartość mikroorganizmów wskaźnikowych w osadach ściekowych.// BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (DAWNIEJ: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. BUDOWNICTWO). -., nr. z.16 (2003), s.209-215
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi