Wpływ przepięć na pułapkowanie i relaksacje ładunku w folii polietylenowej. IX Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia EUI ´03. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ przepięć na pułapkowanie i relaksacje ładunku w folii polietylenowej. IX Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia EUI ´03.

Abstrakt

W referacie przedstawiono znane z literatury wyniki badań wskazujące na istotny w procesie degradacji i izolacji wpływ przepięć nakładanych na napięcie przemienne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 164 - 167,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Olesz M.: Wpływ przepięć na pułapkowanie i relaksacje ładunku w folii polietylenowej. IX Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia EUI ´03.// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 1 (2003), s.164-167
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi