Wpływ rodzaju zanieczyszczenia powierzchni odlewu ze staliwa LH14 na jakość napoin wykonanych elektrodą otuloną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ rodzaju zanieczyszczenia powierzchni odlewu ze staliwa LH14 na jakość napoin wykonanych elektrodą otuloną

Abstrakt

Napawanie jest szeroko stosowaną metodą naprawiania powierzchni. Pozwala między innymi na uzupełnienie miejsc, w których uprzednio wystąpiły wżery korozyjne. Techniki napawania wykorzystywane są również do przywracania pierwotnego kształtu zużytych części. W pracy wykonano badania napoin wykonanych elektrodami otulonymi na czołowych powierzchniach cylindrycznych próbek ze staliwa LH14. Proces wykonywano dwoma rodzajami elektrod: Castolin 6601 (przeznaczoną do napawania staliwa) oraz Castolin Xuper NuceloTec 2222 (do łączenia elementów o dużych gabarytach wykonanych ze stali nierdzewnej, staliwa, bądź żeliwa). Niektóre powierzchnie przed wykonaniem procesu celowo zanieczyszczono, bądź napawano nieprawidłową techniką. Miało to na celu wywołanie niezgodności spawalniczych. Próbki poddano następnie badaniom wizualnym oraz penetracyjnym. Po badaniu penetracyjnym wykonano planowanie czoła na głębokość 1 mm. Wynikało to z faktu, iż po naprawach regeneracyjnych następuje najczęściej usunięcie nadmiaru napawanego materiału. Następnie wykonano drugie badanie penetracyjne, które miało na celu wskazanie obecności ewentualnych wad. Wykazano, iż próbki napawane elektrodą przeznaczoną do tego procesu miały o 35 % mniej niezgodności, niż wykonane elektrodą do spawania. Potwierdzono również, iż zanieczyszczenie powierzchni znacząco wpływa na powstanie niezgodności. Cześć z nich miała charakter powierzchowny i nie występowała po typowym dla tej metody naprawczej, usuwaniu nadmiaru materiału.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 18 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 21 - 26,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Tomków J., Haras J.: Wpływ rodzaju zanieczyszczenia powierzchni odlewu ze staliwa LH14 na jakość napoin wykonanych elektrodą otuloną// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 12 (2017), s.21-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi