Wpływ rozmieszczenia źródeł w rozproszonym systemie rozgłoszeniowym na zrozumiałość mowy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ rozmieszczenia źródeł w rozproszonym systemie rozgłoszeniowym na zrozumiałość mowy.

Abstrakt

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze instalowane w obiektach użyteczności publicznej muszą zapewniać odpowiednio wysoką zrozumiałość mowy. W praktyce systemy nagłośnieniowe nie zawsze spełniają to kryterium. Referat przedstawia badania symulacyjne dwóch systemów wykorzystujących rozproszone układy źródeł.Celem badań jest określenie związków między geometrią rozkładu źródeł a zrozumiałością mierzoną parametrem RASTI.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały konferencyjne. OSA´2003 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. strony 106 - 109
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mazurek R., Adamczyk J., Lasota H.: Wpływ rozmieszczenia źródeł w rozproszonym systemie rozgłoszeniowym na zrozumiałość mowy.// Materiały konferencyjne. OSA´2003 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. / ed. T. Błachowicz Gliwice: Oddz. Górnośl. PTA, 2003, s.106-109
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi